اطلاعیه مهم تست PCR در مسیرهای داخلی

 با توجه به اطلاعیه جدید  سازمان هواپیمایی کشوری

مسافرانی که قصد انجام  سفرهای داخلی دارند و قبلا تست کرونا آنها مثبت بوده است

باید  تست کرونا  منفی  را ارئه دهند.