تماس باما

نشانی(دفتر مرکزی): جزیره کیش ،بازار پردیس یک ، شش ضلعی ، غرفه 162
تلفن تماس:44456096-076

دفتر تهران : خیابان پاسداران ،خیابان رفیق دوست ، پلاک 25

تلفن تماس :23076-021
تلفن پشتیبانی :0129135-0990