تور تهران آنکارا
خدمات تور
پرواز قشم ایر، 3شب اقامت در هتل با صبحانه ، بیمه فرودگاهی با پوشش کرونا برای مسافرین زیر 60 سال
مدارک مورد نیاز
پاسپورت با 6 ماه کامل اعتبار
توضیح تور
*قرارداد بر اساس پکیج ارسال شده در کانال شرکت معتبر می باشد. و در صورت عدم هماهنگی با کانتر و ارسال قرارداد مهر و امضا شده برای کانتر مربوطه، قرارداد فاقد اعتبار و مسئولیت هرگونه مغایرت بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد .* *به دلیل نواسانات شدید ارزی پرداخت 50% در زمان ثبت نام الزامی می باشد و تا 24 ساعت زمان تسویه می باشد.در صورت عدم پرداخت 24 ساعت بعد از قراداد، هنگام تسویه مابتفاوت ارزی دریافت می شود. *اعتبار پاسپورت 6 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد. *جهت کانفرم نهایی قیمت و چک هتل خود با کانتر تماس حاصل نمایید*


FlightDate 2023.Sep.23 تاریخ پرواز 02.07.01

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.23 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Sep.27 ساعت01:45

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.23 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.01 ساعت01:45
FlightDate 2023.Sep.26 تاریخ پرواز 02.07.04

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.26 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.01 ساعت01:45

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.26 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.04 ساعت01:45
FlightDate 2023.Sep.30 تاریخ پرواز 02.07.08

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.30 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.04 ساعت01:45

Cabin(Y) رفت 2023.Sep.30 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.08 ساعت01:45
FlightDate 2023.Oct.03 تاریخ پرواز 02.07.11

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.03 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.08 ساعت01:45

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.03 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.11 ساعت01:45
FlightDate 2023.Oct.07 تاریخ پرواز 02.07.15

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.07 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.11 ساعت01:45

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.07 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.15 ساعت01:45
FlightDate 2023.Oct.10 تاریخ پرواز 02.07.18

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.10 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.15 ساعت01:45

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.10 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.18 ساعت01:45
FlightDate 2023.Oct.14 تاریخ پرواز 02.07.22

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.14 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.18 ساعت01:45

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.14 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.22 ساعت01:45
FlightDate 2023.Oct.17 تاریخ پرواز 02.07.25

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.17 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.22 ساعت01:45

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.17 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.25 ساعت01:45
FlightDate 2023.Oct.21 تاریخ پرواز 02.07.29

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.21 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.25 ساعت01:45

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.21 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.29 ساعت01:45
FlightDate 2023.Oct.24 تاریخ پرواز 02.08.02

Cabin(Y) رفت 2023.Oct.24 ساعت21:45
Cabin(Y) برگشت 2023.Oct.29 ساعت01:45