شرایط و قوانین بستن قرارداد در ایام شلوغی نهاله متولی در تاریخ 02.10.28

همکاران محترم تور خارجی در کلیه مسیرها با توجه به حجم شلوغی های پیش رو قراردادهای خریداری شده را حتما تا قبل از پایان ساعت کاری همان روز مهر و امضا شده ارسال کنید. در غیر این صورت کلیه عواقب تغییر نرخ تور، پرشدن هتل و تغییر لود پرواز به عهده آژانس درخواست کننده میباشد. با توجه به اینکه قرارداد مهر و امضا شده به منزله تایید شما در تمام موارد قرارداد است، پس از مهر و امضا هر گونه تغییرات اعم از تغییر هتل، پرواز و حتی اسپل اسم مسافر شامل جریمه (30% - 50% - 70% - 100% ) میباشد. 5 ساعت مانده به پرواز هیچ گونه اصلاحات حتی شماره پاسپورت انجام نمی شود لطفا در این مورد با کانتر یا مدیر مربوطه هیچ گونه تماسی گرفته نشود. خارج از ساعت کاری از تماس ضروری و غیر ضروری با کانترهای فروش خودداری نمایید. با دفتر و همکاران شیفت شب تماس بگیرید. از ساعت 20:00 الی 9:00 شیفت و پشتیبانی شب 02123076 داخلی 343 آقای نصرالهی یا شماره همراه 09108101492 تماس حاصل نمایید.